Prijsontwikkelingen markt bevestigingsmaterialen

Sinds half 2020 ondergaat de globale markt voor bevestigingsmaterialen sterke veranderingen. Dit resulteert in sterk stijgende prijzen. Het is nog onduidelijk in welke mate deze situatie verder zal evolueren. De oorzaak voor de forse prijs opmars kan toegewezen worden aan drie factoren:

  1. Stijging transportkosten
  2. Stijging grondstofprijzen
  3. Onderzoek naar anti-dumping

 

Stijging transportkosten

Enerzijds door een grote stijging in de vraag naar bepaalde producten, maar anderzijds door een explosieve prijsstijging van containers, zijn de kosten voor zeevracht fel gestegen. De Standaard tekende deze week nog op dat je ‘vorig jaar 1.200 dollar voor een container betaalde, daar het nu soms meer dan 10.000 dollar is’. In hetzelfde artikel wordt ook vermeld dat naast de prijsstijgingen schaarste dreigt door grote vertragingen.

Containerprijzen van China naar Noord-Europa
Containerprijzen van China naar Noord-Europa (bron: De Standaard)

 

Stijging grondstoffen

Naast de transportprijzen zitten ook de staalprijzen in de lift. Volgens de Global Time zijn er sinds midden december enorme prijsstijgingen geweest. De laatste twee weken zouden die stijgingen opnieuw wat onder controle zijn. Een verhoogde vraag naar staal door het opnieuw aantrekken van de Chinese industrie, de auto industrie en overheidsinvesteringen zou de oorzaak zijn.

IJzererts index

Index ijzererts (bron: Market business insider)

Onderzoek Europese commissie naar anti-dumping

Een laatste factor die impact heeft op de prijzen voor bevestigingsmaterialen is de aankondiging van een onderzoek naar anti-dumping prijzen voor bevestigingsmaterialen uit China. Op aanvraag van de Europese verenging van producenten van bevestigingsmaterialen (EIFI) wordt er een onderzoek gestart dat nagaat of de export van bevestigingsmaterialen uit China tegen prijzen lager dan de marktwaarde gebeurde.

Een mogelijke uitspraak kan leiden tot extra kosten met terugwerkende kracht van 90 dagen. Los van de uitspraak heeft dit echter een prijsverhogend effect.